PORADNIK INWESTORA

Biuro prowadzi doradztwo techniczne dla zgłaszających się Klientów-Inwestorów w zakresie wyboru projektu dla posiadanej działki i wymagań określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Udzielamy porad i wykonujemy na zlecenie opracowania projektowe dla indywidualnych obiektów budowlanych z niezbędną infrastrukturą techniczną, tj. z sieciami i przyłączami wraz z dokumentacją kosztorysową.

Biuro nasze na życzenie Inwestora dla obiektów realizowanych lub wybudowanych, które wymagają oceny, opracowuje wymagane ekspertyzy, opinie lub orzeczenia techniczne i budowlane.