HISTORIA

Początki swej działalności nasza firma wywodzi z Zespołu Inspektorów Nadzoru w Toruniu, powstałego w roku 1966 przy bydgoskim "Inwestprojekcie", obsługującym inwestycje budownictwa mieszkaniowego i towarzyszącego. W roku 1976 Zespół przekształcił się w Zakład Obsługi Inwestycyjnej, pełniący rolę inwestora zastępczego dla budownictwa mieszkaniowego i towarzyszącego dla Spółdzielni Mieszkaniowych zlokalizowanych na terenie nowo powstałego województwa toruńskiego. Od roku 1986 działalność została rozszerzona o usługi projektowe w zakresie wielobranżowym, co znalazło odbicie w nazwie zakładu, zmienionej na Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych "Inwestprojekt" w Toruniu. W grudniu 1993 roku dwa kolejne Walne Zgromadzenia podejmują uchwałę o postawieniu Spółdzielni w stan likwidacji.

W styczniu 1994 roku pracownicy "Inwestprojektu" Spółdzielni Pracy w Toruniu zawiązali spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, nadając jej nazwę "Inwestprojekt" Autorskie Biuro Projektów Budownictwa i Usług w Toruniu, która została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000202945 i posiada REGON 870223717 oraz NIP 879-00-15-720. Spółka stanowi własność Zdzisława A. Krügera i Andrzeja Krügera. Prezesem spółki w okresie od 10.01.1994r. do 30.06.2006r. był Zdzisław A. Krüger, a od 1.07.2006r. jest Andrzej Krüger.

- Mgr inż. bud. Zdzisław A. Krüger Rzeczoznawca Budowlany, upr. nr UAN-N-XI/1/84, Centr. Rej. Rzecz. Bud. nr 240/96/R, posiada uprawnienia budowlane do sporządzania projektów, kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej - nr BUA. III. 187/64 i 491/66 i sprawdzania prawidłowości rozwiązań projektowych w specjalności ogólnobudowlanej nr UAN-IV/8346c/4/88, jest członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa - nr KUP/BO/1215/01.
- Mgr Andrzej Krüger upr. bud. do projektowania i prowadzenia robót GP.I.7342/351/TO/94, GP.I.7342/276/TO/94 w specjalności architektonicznej oraz konstrukcyjno - budowlanej, członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa - nr KUP/BO/0104/05.

W ramach Spółki prowadzimy między innymi kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego wraz z wykonawstwem budowlanym, a wykonywane prace projektowe obejmują:

- Opracowywanie indywidualnych projektów budowlanych w zakresie architektoniczno - konstrukcyjnym z branżami instalacyjnymi dla obiektów kubaturowych wraz z zewnętrznymi sieciami i przyłączami
- Opracowywanie ekspertyz, opinii i orzeczeń technicznych oraz budowlanych dla zrealizowanych obiektów budowlanych
- Opracowywanie adaptacji projektów gotowych do warunków miejscowych dla szerokiego spektrum obiektów budowlanych
- Sprzedaż gotowych projektów budynków mieszkalnych jednorodzinnych i innych obiektów, np. przemysłowych, usługowych, handlowych, i gospodarczych oraz wszelkiego rodzaju garaży.