budynek

Adaptacje

Każdy projekt gotowy - bez względu na to przez kogo jest oferowany - wymaga tzw. adaptacji. Adaptacja projektu polega na wprowadzeniu możliwości wykorzystania tego projektu na konkretnej działce i dostosowania go do lokalnych warunków, tj. położenia względem stron świata, ukształtowania terenu, sprawdzenia fundamentów w odniesieniu do nośności podłoża gruntowego, strefy klimatycznej i głębokości przemarzania, uzyskania niezbędnych warunków technicznych dla infrastruktury technicznej (woda, kanalizacja, energia elektryczna, wjazd na działkę) oraz uzgodnienia w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowej działającym przy odpowiednim Urzędzie Miejskim lub Starostwie Powiatowym.
Podstawowa adaptacja może się ograniczać do dostosowania fundamentów do miejscowych warunków gruntowych. Jednak często z warunków położenia i charakteru działki oraz potrzeb Inwestora wynikają zmiany w projekcie gotowym - np. inne rozmieszczenie otworów okiennych i drzwiowych, poszerzenie i wydłużenie budynku lub jego zwężenie, dobudowa garażu, nadbudowa lub rozbudowa części budynku w parterze lub w poddaszu budynku, zmiana kąta nachylenia połaci dachu, które wprowadzone są w ramach adaptacji projektu.
Adaptacji, w tym również zmian w projekcie gotowym, możemy dokonać na zlecenie Inwestora, gdyż w naszym Biurze są uprawnieni projektanci - członkowie Izb Inżynierów Budownictwa i Architektów, którzy zgodnie z obowiązującymi przepisami podpisując zaadoptowany projekt budowlany stają się autorami projektu budowlanego i biorą odpowiedzialność za prawidłowość i kompetentność przekazywanego projektu.