budynek

Historia

Początki swej działalności nasza firma wywodzi z Zespołu Inspektorów Nadzoru w Toruniu, powstałego w roku 1966 przy bydgoskim "Inwestprojekcie", obsługującym inwestycje budownictwa mieszkaniowego i towarzyszącego. W roku 1976 Zespół przekształcił się w Zakład Obsługi Inwestycyjnej, pełniący rolę inwestora zastępczego dla budownictwa mieszkaniowego i towarzyszącego dla Spółdzielni Mieszkaniowych zlokalizowanych na terenie nowo powstałego województwa toruńskiego. Od roku 1986 działalność została rozszerzona o usługi projektowe w zakresie wielobranżowym, co znalazło odbicie w nazwie zakładu, zmienionej na Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych "Inwestprojekt" w Toruniu. W grudniu 1993 roku dwa kolejne Walne Zgromadzenia podejmują uchwałę o postawieniu Spółdzielni w stan likwidacji.
W styczniu 1994 roku pracownicy "Inwestprojektu" Spółdzielni Pracy w Toruniu zawiązali spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, nadając jej nazwę "Inwestprojekt" Autorskie Biuro Projektów Budownictwa i Usług w Toruniu, która została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000202945 i posiada REGON 870223717 oraz NIP 879-00-15-720. Spółka stanowi własność Zdzisława A. Krügera, Andrzeja Krügera i Katarzyny Krüger.